Akademie Inotech 2009 - 2011

Firma INOTECH ČR, spol. s r.o., oznamuje, že se zapojila do grantového projektu „Školení je šance" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  ESF v ČR s projektem firemního vzdělávání „AKADEMIE INOTECH  2009 - 2011".

Hlavním cílem projektu vzdělávání je přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců firmy a její konkurenceschopnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v době ekonomické krize.

Školení budou probíhat ve vlastní plně vybavené učebně v období březen 2010 - prosinec 2011, školení jsou rozdělena do 7-mi výukových bloků (PC dovednosti, Manažerské znalosti a dovednosti, Znalosti a dovednosti v oblasti logistiky, Obchodní znalosti a dovednosti, Odborné znalosti v oblasti strojírenské výroby, další odborné kurzy, angličtina a němčina ve firemní praxi).

Projekt firemního vzdělávání AKADEMIE INOTECH 2009 - 2011 má již úspěšně za sebou 1 rok. Během této doby se uskutečnila řada školení v těchto oblastech: PC dovednosti, Manažerské znalosti a dovednosti, Obchodní znalosti a dovednosti a další odborné kurzy. Velký přínosem pro zaměstnance firmy bylo outdoorové školení Komunikace a komunikační stresory a Prezentační dovednosti.

Projekt vzdělávání „AKADEMIE INOTECH 2009 – 2011“ byl dnem 31.1.2012 úspěšně dokončen. Za celou dobu trvání našeho vzdělávacího projektu se uskutečnilo všech 39 kurzů v 21 vzdělávacích blocích, proškolilo se 79 zaměstnanců firmy a úspěšným absolventům bylo rozdáno 359 certifikátů.