Tiráž

Za obsah odpovídá:
INOTECH ČR, spol. s r.o.

Oldřichov 73
347 01 Tachov
Tel.: +420 / 374 2199 11
Fax: +420 / 374 2199 15
E-Mail: info@inotech.cz
Internet: http://www.inotech.cz/
 

Vedení podniku:
jednatel Ilja Sedláček 
jednatel Ing. Jan Kunžwart

 
Spisová značka C 5111 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO 00 88 41 54

Design & programování:
MANNTAU - Medien Ingenieur Büro

Austraße 10
92507 Nabburg
http://www.manntau.de/

Vyloučení odpovědnosti:

» 1. Obsah online nabídky
Autor nikterak neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky vůči autorovi plynoucí z jeho odpovědnosti a vztahující se ke škodám materiální nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím podávaných informací, příp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není ze strany autora prokázáno záměrné zavinění nebo zavinění způsobené hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo, části stránek nebo celou nabídku bez předchozího oznámení pozměnit, doplnit, smazat nebo její uveřejňování dočasně nebo definitivně zastavit.

» 2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí Internetové stránky („linky"), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by závazek odpovědnosti vstoupil v platnost výlučně v tom případě, že by autor obsah znal a bylo by pro něj technicky možné a bylo by na něm možno požadovat, aby zamezil v případě jeho nezákonného charakteru jeho použití. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku prolinkování neměly příslušné odkazované stránky ilegální obsah. Autor nemá nijaký vliv na aktuální a budoucí ztvárnění a obsah prolinkovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech prolinkovaných / propojených stránek, které byly po prolinkování změněny. Toto konstatování platí pro všechny odkazy v rámci odkazů ve vlastní nabídce na Internetu a dále také cizích zápisů v knihách hostů, diskusních fórech a mailinglistech zřízených autorem. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou použitím nebo nepoužitím takovýmto způsobem podaných informací, odpovídá výlučně provozovatel stránky, na kterou směřoval odkaz, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazů na příslušné zveřejnění toliko odkazuje.

» 3. Ochrana údajů

Pokud je v rámci nabídky na Internetu možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (elektronické adresy, jména a názvy, adresy), uvádí tyto údaje uživatel na výslovně dobrovolné bázi. Využití všech nabízených služeb a platba za ně je - pokud je to technicky možné a nárokovatelné - dovoleno i bez udání takových údajů, příp. uvedením anonymizovaných údajů nebo pseudonymu.

» 4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba vnímat jako součást nabídky na Internetu, z níž bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají tím ostatní části dokumentu ve svém obsahu a ve své platnosti nedotčeny.